ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

  1. อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์
  • กลุ่มการประปาส่วนภูมิภาค และอื่นๆ ผู้ร่วมงานประมาณ 60 คน ณ SF Strike Bowl ชั้น 6 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา
  • กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ผู้ร่วมงานประมาณ 60 กว่าคน ณ SF Strike Bowl ชั้น 6 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)