ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563

  1. อีสท์ วอเตอร์ให้การต้อนรับนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 1996 (RIL 1996) เพื่อติดตามการบริหารจัดการและจัดส่งน้ำดิบให้กับนิคมฯ 1996 (Supplier Audit) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานที่กำหนดไว้ใน Action Plan เป็นการตรวจประเมินตามข้อกำหนดใน ISO เพื่อดูความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการให้บริการของอีส์ วอเตอร์
  2. อีสท์ วอเตอร์สนับสนุนและส่งทีมเข้าแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 21 ณ สนามกอล์ฟพัฒนาสปอร์ตคลับ
  3. อีสท์ วอเตอร์เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับนิคมฯและผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ พร้อมมอบเงินร่วมทำบุญจำนวน 5,000 บาท โดยมอบเงินผ่านผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ดร.สมจิณณ์ พิลึก) ซึ่งเป็นประธาน ณ วัดเขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)