ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน กันยายน 2563

อีสท์ วอเตอร์ มอบของที่ระลึกแด่นายสาธิต เกียรติกำจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมในวาระเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี