ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน สิงหาคม 2563

อีสท์ วอเตอร์ มอบร่มสนามอีสท์ วอเตอร์ ในงานสอบเทียบลูกค้า พร้อมร่วมหารือแผนการใช้น้ำกลุ่มประปา และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ คุณนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการ สาขาแหลมฉบัง และคุณสมชาย สระสำลี รักษาการหัวหน้างานผลิต สาขาแหลมฉบัง ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)