ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน เมษายน 2563

อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ (PMC) นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 และคณะผู้บริหาร  พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ในพิธีมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองใหญ่ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ในโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ดอกราย

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)