ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

  • อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับคณะพลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก สภาผู้แทนราษฎร พร้อมทีมงาน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง
  • อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับรองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอกสมาน ขันธพงษ์ พร้อมคณะผู้บริหารจากฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง
  • อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสถานการณ์แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และกัสโก้หน่วยงานแหลมฉบัง มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 110 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  • อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับวิกฤติภัยแล้ง กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดหรือมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 130 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมมาบตาพุด
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)