ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน มกราคม 2563

อีสท์ วอเตอร์ เดินสายสวัสดีปีใหม่ และ ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดในพื้นที่ปฏิบัติการ อาทิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน  นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด  บมจ.ไทยออยล์  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)  นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

 

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานทำบุญสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ในโอกาสางานทำบุญบริษัทประจำปี 2563

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)