ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน ธันวาคม 2562

จัดกิจกรรม Open House : อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรม Open House ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง และเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำหนองปลาไหล แนะนำบริษัทให้กับคณะทำงานกลุ่ม War room คุณภาพน้ำ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ  และสร้างความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการน้ำของบริษัท

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)