ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ ณ วัดเนินกระปรอก ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)