ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

คณะเยี่ยมชม ประจำเดือน ตุลาคม 2562

อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 60 คน  เพื่อศึกษาเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ระบบการส่งน้ำและเทคนิคการก่อสร้าง ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง และ สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)