ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ ประจำปี 2562

อีสท์ วอเตอร์จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์กับลูกค้า ประจำปี 2562 ครั้ง1 กลุ่มลูกค้าการประปาส่วนภูมิภาค และรายอื่นๆ ณ SF Strike Bowl เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา / ครั้งที่2 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ณ SF Strike Bowl เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)