ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรม “We are CEO and Happy Together”

อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและการทำงานเป็นสุข ภายใต้ชื่อ “We are CEO and Happy Together” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด ร่วมกับผู้พัฒนานิคมฯ กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน การแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ การเก็บขยะบริเวณชายหาดพัทยา และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ นิคมฯดับบลิวเอชเอ ตะวันออก มาบตาพุด และพัทยา