ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

คณะเยี่ยมชมประจำเดือน สิงหาคม 2562

อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับ คณะลูกค้าจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง เยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุประบบการบริหารจัดการน้ำของบริษัท ณ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง จ.ระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)