ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่เรือนจำกลางระยอง จ.ระยอง

อีสท์ วอเตอร์ และผู้แทนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการหาวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำล้นจากถังน้ำใส ณ สถานีรับน้ำของเรือนจำกลางระยอง จ.ระยอง  

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)