ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) ครั้งที่ 2

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย ทสม.จ.ระยอง (อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (คุณธีรวัฒน์  สุดสุข) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้แทนทั้งจากภาครัฐ เอกชน และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบมราชชนนี (ฝั่งตรงข้ามสระพักน้ำดิบทับมา) บนพื้นที่ 23 ไร่ ภายใต้การดูแลของแขวงการทางระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)