ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาห้วยสุครีพ อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือหน่วยงานภายนอกที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำบางพระ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170 คน โดยจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการพัฒนาคูคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการรองรับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ณ ห้วยสุครีพ อ่างเก็บน้ำบางพระ จำนวน 2 จุด ในโอกาสนี้บริษัทได้ร่วมสนับสนุนอาหารจำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)