ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

คณะเยี่ยมชมประจำเดือน พฤษภาคม 2562

  • คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจากโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 35 คน เยี่ยมชมสถานีสูบน้ำหนองปลาไหลและสถานีสูบน้ำดอกกราย และรับฟังการบรรยายสรุปที่ศูนย์ปฏิบัติการระยอง

  • คณะเจ้าหน้าที่จากกรมการสรรพกำลังกลาโหม จำนวน 4 ท่าน เพื่อศึกษาระบบการการบริหารจัดการน้ำของบริษัท และรับฟังการบรรยายสรุปที่ศูนย์ปฏิบัติการระยอง

  • คณะเจ้าหน้าที่จากนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (ระยอง) และบริษัท GC Estate ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำ Clarified ให้กับโรงงานกลุ่ม ปตท.ในพื้นที่นิคมฯเอเซีย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำดิบก่อนส่งจ่ายให้กับลูกค้า โดยรับฟังการบรรยายสรุปที่ศูนย์ปฏิบัติการระยอง และเยี่ยมชมแหล่งน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)