ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ของสำนักงานชลประทานที่ 9

ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ของสำนักงานชลประทานที่ 9 โดยมี นายทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานชลประทานที่ 9 บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี

 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)