ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

คณะเยี่ยมชมประจำเดือน มีนาคม 2562

  • คณะการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา เข้าเยี่ยมชมระบบการการบริหารจัดการน้ำของบริษัท

  • คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 12 เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานบริษัท โดยรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)