ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี ของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะผู้บริหารกลุ่ม อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกลุ่ม อีสท์ วอเตอร์ ร่วมสนับสนุนเงินให้มูลนิธิ กปภ.ในโครงการ Gift to Give พร้อมจัดบูธอาหารและเครื่องดื่ม และร่วมกิจกรรมบนเวทีกับพนักงานกปภ. ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)