ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมสายน้ำตะวันออกสัมพันธ์ ปี 2562 ของกปภ.เขต 1 ชลบุรี

อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมสายน้ำตะวันออกสัมพันธ์ ปี 2562 ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ชลบุรี  พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน และมอบของที่ระลึกเพื่อร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ของกลุ่มการประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ชลบุรี

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)