ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

บริษัทร่วมพิธีทำบุญสำนักงานลูกค้าประจำปี 2562

อีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมงานทำบุญสำนักงานประจำปี 2562 ของลูกค้า เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ จ.ระยอง และนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จ.ระยอง

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)