ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรม Supplier Audit ของบริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด

อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ่งได้นำทีมเจ้าหน้าที่จากบริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด (SMPC) เข้าทำการตรวจสอบการบริหารจัดการส่งน้ำของบริษัท พร้อมรับฟังสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการและการบริการที่ดีมีคุณภาพ โดยทางสยามมิตซุยมีแผนงานเข้าตรวจสอบเป็นประจำทุกปี 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)