ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

ต้อนรับคณะ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อสัญจรเตรียมความพร้อมด้านแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออก (อ่างเก็บน้ำประแสร์ - อ่างเก็บน้ำหน่องปลาไหล) ณ ประชุมสถานีสูบน้ำหนองปลาไหล โดยอีสท์ วอเตอร์ให้การต้อนรับคณะ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เจ้าหน้าที่และคณะสื่อมวลชน พร้อมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำหนองปลาไหล3

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)