ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

ผู้บริหารและทีมงานบริษัทฯ เข้าพบ ผู้อำนวยการ ประปาเขต 1

ผู้บริหารและทีมงานบริษัทฯ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต 1 เพื่อหารือเรื่องแผนการใช้น้ำดิบของสำนักงานประปาในพื้นที่ประปาเขต1 ที่ใช้น้ำดิบจากอีทส์ วอเตอร์ 

+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)