ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ “แมงกานีสในน้ำดิบ”
20 ธันวาคม 2561
กิจกรรม Supplier Audit ของบริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด
17 ธันวาคม 2561
ต้อนรับคณะนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 พฤศจิกายน 2561
ต้อนรับคณะ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
16 พฤศจิกายน 2561
ผู้บริหารและทีมงานบริษัทฯ เข้าพบ ผู้อำนวยการ ประปาเขต 1
15 พฤศจิกายน 2561
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)