ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

บริษัทแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งงานใหม่
27 มีนาคม 2562
คณะเยี่ยมชมประจำเดือน มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี ของการประปาส่วนภูมิภาค
28 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมสายน้ำตะวันออกสัมพันธ์ ปี 2562 ของกปภ.เขต 1 ชลบุรี
9 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทร่วมพิธีทำบุญสำนักงานลูกค้าประจำปี 2562
25 มกราคม 2562
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)