ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

คณะเยี่ยมชมประจำเดือน มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี ของการประปาส่วนภูมิภาค
28 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมสายน้ำตะวันออกสัมพันธ์ ปี 2562 ของกปภ.เขต 1 ชลบุรี
9 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทร่วมพิธีทำบุญสำนักงานลูกค้าประจำปี 2562
25 มกราคม 2562
กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ “แมงกานีสในน้ำดิบ”
20 ธันวาคม 2561