ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

ประชุมชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด (MTP PMC)
27 มิถุนายน 2562
อีสท์ วอเตอร์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาเวทีภาคีเครือข่ายภาคตะวันออก
25 พฤษภาคม 2562
คณะเยี่ยมชมประจำเดือน พฤษภาคม 2562
1 พฤษภาคม 2562
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ของสำนักงานชลประทานที่ 9
29 เมษายน 2562
สวัสดีปีใหม่ไทย ปี 2562
13 เมษายน 2562
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)