ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

วันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบรอบ 22 ปี
22 สิงหาคม 2562
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่เรือนจำกลางระยอง จ.ระยอง
8 สิงหาคม 2562
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) ครั้งที่ 2
26 กรกฎาคม 2562
โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
25 กรกฎาคม 2562
ประชุมชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด (MTP PMC)
27 มิถุนายน 2562