ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

มอบของที่ระลึกในโอกาสที่ลูกค้าโยกย้ายและมารับตำแหน่งใหม่
30 กันยายน 2562
กิจกรรมโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ ประจำปี 2562
20 กันยายน 2562
Supplier Audit ของนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
9 กันยายน 2562
กิจกรรม “We are CEO and Happy Together”
30 สิงหาคม 2562
คณะเยี่ยมชมประจำเดือน สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562