ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
1 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน มกราคม 2563
1 มกราคม 2563
กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน ธันวาคม 2562
11 ธันวาคม 2562
กิจกรรมลูกค้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
คณะเยี่ยมชม ประจำเดือน ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562