ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง กปภ.
5 มิถุนายน 2561
ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่ายั่งยืนเพื่อปลวกแดง
5 มิถุนายน 2561
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากค่ายเยาวชนของกรมส่งเสริมการเกษตร
1 มิถุนายน 2561
บริษัทร่วมกิจกรรม CSR ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล
25 พฤษภาคม 2561
บริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกรมชลประทาน
10 พฤษภาคม 2561
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)