ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท บิซซิเนส เทรดดิง จำกัด
20 สิงหาคม 2561
โครงการ Open House (เปิดบ้าน EAST WATER)
17 สิงหาคม 2561
กิจกรรม “ปั่นไปปล่อย” ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5 สิงหาคม 2561
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของ กนอ.มาบตาพุด
25 กรกฎาคม 2561
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท JFE
19 กรกฎาคม 2561
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)