ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์
29 ตุลาคม 2561
ต้อนรับคณะนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ตุลาคม 2561
อีสท์ วอเตอร์ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 9
28 กันยายน 2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปลูกป่าชายเลนเพิ่มห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำวัยละอ่อน
11 กันยายน 2561
การ Supplier Audit ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล
24 สิงหาคม 2561
+9 สนับสนุนเบราว์เซอร์

© 2558-2559 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)