ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

กิจกรรม “We are CEO and Happy Together”
30 สิงหาคม 2562
คณะเยี่ยมชมประจำเดือน สิงหาคม 256
30 สิงหาคม 2562
วันสถาปนาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบรอบ 22 ปี
22 สิงหาคม 2562
ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่เรือนจำกลางระยอง จ.ระยอง
8 สิงหาคม 2562
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) ครั้งที่ 2
26 กรกฎาคม 2562