Media Center

Quality Water Management for A Better Tomorrow

Media Center

Newspaper

ทริสคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ EASTW ที่ระดับ "A+" แนวโน้ม "Stable" สำนักพิมพ์ อาร์วายทีไนน์

As of 26 June 2019

“อีสท์ วอเตอร์” จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ สำนักพิมพ์ Biz Promptifo

As of 25 June 2019

อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพ...

As of 24 June 2019

EASTW Aims for 10% Earnings Growth in 2019, Targeting Tariff Increase for Higher Revenue! สำนักพิมพ์ Thai Stock Today

As of 18 June 2019

EASTWนิคมอีอีซีหนุน ปริมาณขายน้ำดิบQ2พุ่ง สำนักพิมพ์ ทันหุ้น

As of 15 June 2019

EASTW ผ่านจุดต่ำสุด ลุยงานบริหารจัดการน้ำครบวงจร หนุนกำไรฟื้นตัว 10.1% สำนักพิมพ์ มิติหุ้น

As of 13 June 2019