นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)
East water ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ เพื่อช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

คุกกี้ (cookies) คืออะไร
คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ขอให้เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต โดยคุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ จดจำ การใช้งาน และการตั้งค่าความต้องการของผู้ใช้เอาไว้ เช่น ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนตัว ที่ได้มีการลงทะเบียนกับเว็บไซต์

การตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้ เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท ดังนั้นบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

เราใช้ คุกกี้อย่างไรบ้าง
เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการใช้งาน (FUNCTIONAL COOKIES) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน เวลาเข้าใช้งาน เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ