วิดีโอแนะนำบริษัท

หนังโฆษณาองค์กร

Nonstop (60 วินาที)

หนังสือแนะนำบริษัท

รายงานสถานการณ์น้ำ

ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “เปลี่ยนอัตลักษณ์ใหม่ของบริษัท” ผู้โชคดีได้รับรางวัล “เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ” จำนวน 2 รางวัล มีดังนี้
1. คุณ Abby Phannee P W
2. คุณ Wednesday Morrison
อย่าลืมยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลทาง Inbox ภายในวันที่ 28 ก.ย. เท่านั้นนะครับ
หมายเหตุ
- การตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้ และขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้

ประกาศ นโยบายงดรับของกำนัล

หนังสือเชิญร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม