ข้อมูลความยั่งยืน

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลความยั่งยืน

กิจกรรม CSR

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกิจกรรมดูแลแหล่งน้ำสาธารณะ สร้างจิตสำนึกและเพิ่มขีดความสามารถรักษาสิ่งแวดล้อม
1 มิถุนายน 2560
อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่น 4 ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ดูแล ใส่ใจแหล่งน้ำชุมชน
4 พฤษภาคม 2560
อีสท์วอเตอร์ สนับสนุนงบประมาณด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการของชุมชนในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
3 เมษายน 2560
อีสท์วอเตอร์ดึง 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ต่อยอดโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
15 มีนาคม 2560
อีสท์วอเตอร์ จัดกิจกรรมพบปะเครือข่ายชุมชน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้ชาวแปดริ้ว
28 กุมภาพันธ์ 2560
อีสท์วอเตอร์ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2559
9 ธันวาคม 2559