ข้อมูลเผยแพร่

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ข้อมูลเผยแพร่

สื่อโทรทัศน์

รายการกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ช่อง Amarin TV (3/3)

รายการกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ในหัวข้อ 25 ปี East Water สร้างความมั่นคงด...

รายการกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ช่อง Amarin TV (2/3)

รายการกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ในหัวข้อ 25 ปี East Water สร้างความมั่นคงด...

รายการกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ช่อง Amarin TV (1/3)

รายการกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ในหัวข้อ 25 ปี East Water สร้างความมั่นคงด...

สามารถรับชม สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์ อีสท์ วอเตอร์สร้างความมั่นคงด้านน้ำแก่ชุมชน ผ่านโครงการสร้างป่าชุมชน สร้างชีวิตอย่างยั่งยืน รายการ Biz news

Eastwater ฉลองครบรอบ 25 ปี สร้างป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

รายการ Money Talk Weekly สถานีโทรทัศน์ Money Channel

คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่อีสท์ วอเตอร์ ให้สัมภาษณ์รายการทีวี