ลูกค้า

จัดการนํ้าเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อชุมชน

ลูกค้า

กิจกรรมลูกค้า

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากศูนย์การศึกษานอกระบบฯ
27 มิถุนายน 2560
ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
15 มิถุนายน 2560
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการมอบอุปกรณ์ประจำปี 2560 ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน
29 พฤษภาคม 2560
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยรังสิต
25 พฤษภาคม 2560
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก TOYOTA
9 พฤษภาคม 2560